Spotkanie/grill samopomocowej grupy Hope

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom ostatniego spotkania grupy HOPE. Nasz rodzina HOPE cały czas powiększa się o nowych członków:) Spotkanie odbyło się w miłej i rodzinnej atmosferze. Grupa HOPE jest otwartą grupą, serdecznie zapraszamy całe rodziny do uczestniczenia w spotkaniach.