1 kwietnia odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy HOPE.  Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy. Spotkanie to, od­było się w przy­ja­znej i mi­łej at­mos­fe­rze w trak­cie któ­rego, uczest­nicy mieli okazję zapoznać się z misją i celami grupy Hope. Mamy nadzieje ze wyszliście Państwo ze spotkania pełni wiedzy i motywacji do działania.

Zapraszamy na kolejne spotkania